Een andere manier van werken - New Professionals

Ontdek een andere manier van werken.

New Professionals zijn positief ingestelde mensen die besloten hebben om het heft in eigen hand te nemen. Zij hebben gekozen voor een andere manier van werken. Met meer financiële mogelijkheden, meer flexibiliteit en meer vrijheid. Gevolg: een leuker leven, minder zorgen en een beter toekomstperspectief.

Wil jij iets veranderen?

 • Ga je met tegenzin naar je werk?
 • Maak jij je zorgen over de toekomst? 
 • Zou je financieel meer willen?
 • Wil je flexibeler kunnen werken?
 • Zou je meer vrijheid en meer tijd voor jezelf willen hebben?
 • Wil je niet tot je pensioen blijven doen wat je nu doet?
 • Zou je liever niet meer voor een baas willen werken?

New professionals zijn mensen die vanuit dergelijke wensen enthousiast zijn geworden over onze andere manier van werken. Een mogelijkheid die zij vooraf ook niet kenden.

Deze website bevat 2 informatieve pagina’s die je in staat stellen om te bepalen of onze werkwijze iets voor jou zou kunnen zijn.
Start je oriëntatietraject en wie weet, wil je graag met ons kennismaken en met ons aan de slag gaan om jouw gewenste veranderingen te gaan realiseren.

 

Een bijzondere oplossing.

Wij bieden je geen reguliere baan. Maar wel de mogelijkheid en de hulp om een nieuwe inkomstenbron op te bouwen. Wij zijn professionals op het gebied van netwerk marketing – een businessmodel dat voor de meeste mensen onbekend is. En degenen die het wel kenden, hebben na het zien van onze uitleg een heel ander beeld gekregen.
Omdat het geen baan is zijn de mogelijkheden ook zo anders. Met name op het financiële vlak en op het punt van vrijheid, flexibiliteit en onafhankelijkheid.

Een aantal aspecten:

 • Financieel zijn er verschillende mogelijkheden: Je kunt werken voor een bijverdienste of om je huidige inkomen te gaan vervangen of veel meer dan dat. Daarnaast hebben we bijzondere extra’s die je in een baan niet hebt.
 • Je kunt je nieuwe inkomstenbron stap voor stap opbouwen met 8-10 uur per week. Heb je meer tijd dan kan alles sneller gaan. We werken vanuit huis en je kunt zelf bepalen wanneer je je activiteiten uitvoert. Het is dus prima te combineren met je baan, gezin of andere activiteiten.
 • Het meest bijzondere is dat deze nieuwe inkomstenbron niet alleen bovengemiddeld kan worden maar ook een blijvend en passief karakter kan krijgen. Hij is zelfs overerfbaar! Daarmee is het op langere termijn een perfect pensioenplan en op korte termijn een voertuig naar je eigen financiële onafhankelijkheid en vrijheid. Je kunt jezelf binnen afzienbare tijd financieel onafhankelijk maken van een baan.
 • Wij kennen geen contracten en geen hiërarchie. Iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Het resultaat is afhankelijk van je motivatie, je eigen inzet en de bereidheid om van je ervaren mentor iets nieuws te leren en dit ook consequent toe te passen.
 • Wij hebben ruim 20 jaar ervaring en dat biedt je heel veel voordelen. Naast deze ervaren persoonlijke mentor kun je gratis gebruik maken van een professionele (online) ondersteuningsstructuur.
 • Onze werkwijze past helemaal in dit tijdsbeeld. Heel veel mensen willen graag iets heel anders doen maar zij weten niet dat wij bestaan en dat wij iets unieks te bieden hebben. De afgelopen periode hebben wij weer tientallen nieuwe collega’s mogen begroeten en op weg geholpen om hun nieuwe inkomstenbron op te bouwen.

 

Kies voor een leuker leven

 

Pas jij in ons team?

 • Wij zijn een groep positief ingestelde personen die in dit businessmodel het voertuig hebben gezien om hun gewenste veranderingen te realiseren. 
 • De beroepsmatige achtergronden, leeftijden en financiële ambitieniveaus zijn heel verschillend. We zijn allemaal mensen die graag met mensen werken, oprecht in mensen zijn geïnteresseerd en anderen willen helpen. 
 • We hebben deze nieuwe activiteit in korte tijd geleerd van ervaren mensen en we vinden het leuk om onze kennis te delen met nieuwe collega’s en zo voor hen een mentor te zijn. Dat is ook de kern van ons businessmodel: het win-win-principe. Wij gunnen iedereen die ervoor wil werken hun succes en willen hen daar graag bij helpen. Zodoende inspireren we elkaar en we zien bij menigeen een enorme persoonlijke ontwikkeling. 
 • Het succes van dit businessmodel zit in de eenvoud en de eerlijkheid en dat is precies waarom iedereen er zo enthousiast over is geworden. Menigeen vindt dat dit de beste beslissing is geweest die ze konden maken.

Welk gevoel roept dit bij je op?
Denk je dat jij in ons team past en zou je hier graag bij willen horen?

Zoals gezegd kennen wij geen hiërarchie en is ons businessmodel voor iedereen toegankelijk. Daarom is je enthousiasme en je motivatie om iets te willen veranderen belangrijk voor je succes. Stel jezelf daarom nog enkele vragen:

 • Hoe graag wil jij iets veranderen en hoe gemotiveerd ben je om dat te realiseren?
 • Als je weet dat je de komende tien jaar (of langer) moet blijven doen wat je nu doet, hoe blij word je van die gedachte?

De antwoorden op deze vragen zijn voor jezelf de beste graadmeter om te weten of het tijd wordt om naar iets heel anders te kijken.

Wij werken samen met een van de top netwerk marketing bedrijven (onze activiteit is overigens geen verkoopactiviteit) en misschien zet de filosofie van de eigenaar/oprichter van dit bedrijf je aan het denken. Hij zegt: Doe twee jaar consequent wat een ander misschien niet wil doen en je kunt de rest van leven dingen doen die een ander niet kan doen!

Onze filosofie is simpel:
Laat mensen een andere manier van werken zien, leer ze nieuwe vaardigheden en gewone mensen realiseren buitengewone resultaten!
Mensen kunnen vaak veel meer dan wat ze in hun baan kunnen laten zien.

Heb je het gevoel dat dit wel eens jouw oplossing zou kunnen zijn?
Lees dan verder over hoe dit businessmodel werkt en wat je activiteiten dan gaan worden.

Don’t look back and ask “WHY”. Look forward and ask “WHY NOT”.

Een ander manier van werken - new prodessionals

error: Alert:...