Disclaimer


1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De eigenaar: de eigenaar van de website;
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud;


2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.


4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.


5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.


6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Aanvullend

Dit businessmodel is geen baan in loondienst. Om de bijzondere mogelijkheden te realiseren, dient serieus en consequent gewerkt te worden – lees: tijd te investeren – aan de opbouw van een inkomstenbron. Ook al is het parttime en kan dit naast een huidige baan worden gestart. De eigen inzet bepaalt het resultaat. Een belangrijk aspect voor succes met dit businessmodel is dat er bereidheid moet zijn om dit vak van ervaren mensen in een ’training on the job’-activiteit te willen leren. Door consequent de juiste actie te ondernemen, ontstaan vaardigheden en zal het gewenste resultaat kunnen worden gerealiseerd.

 

New Professionals is onderdeel van Van de Ven Marketing Advies.